Object structure
Title:

Rodzaje sieci tworzących otwarte innowacje w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Types of open innovation networks in Poland

Creator:

Sopińska, Agnieszka ; Dziurski, Patryk

Subject and Keywords:

sieci ; otwarte innowacje ; sieć policentryczna ; sieć monocentryczna ; sieć heterogeniczna ; sieć homogeniczna ; networks ; open innovations ; polycentric network ; monocentric network ; heterogeneous network ; homogeneous network

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 402-411

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej klasyfikacji rodzajów sieci tworzących otwarte innowacje oraz ich empiryczna weryfikacja na polskim rynku. Autorzy zaproponowali klasyfikację rodzajów sieci tworzących otwarte innowacje, uwzględniając dwa kryteria: liczbę koordynatorów przepływu wiedzy oraz poziom zróżnicowania partnerów. Zderzenie dwóch kryteriów pozwoliło autorom zidentyfikować cztery rodzaje sieci tworzących otwarte innowacje: sieć monocentryczną homogeniczną, sieć monocentryczną heterogeniczną, sieć policentryczną homogeniczną oraz sieć policentryczną heterogeniczną. Wyniki uzyskane z badań empirycznych (metoda standaryzowanych telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych ze wspomaganiem komputerowym CATI) pozwalają stwierdzić, że dominującym rodzajem sieci tworzącej otwarte innowacje w Polsce była sieć monocentryczna homogeniczna. Zdecydowanie rzadziej występowała sieć policentryczna homogeniczna, a zupełnie sporadycznie sieć monocentryczna heterogeniczna oraz sieć policentryczna heterogeniczna

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.32

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: