Object structure
Title:

Dyskurs o zmianach strategicznych w budownictwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Discourse on strategic changes in building trade

Creator:

Puszko, Katarzyna

Subject and Keywords:

zmiana strategiczna ; budownictwo ; strategic change ; building trade

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 359-375

Abstrakt:

Zarządzanie strategiczne jako kierunek w naukach organizacji i zarządzania wykreowano jako swoistą odpowiedź na sytuacje nieciągłości i dużą turbulencję otoczenia. Zarządzanie strategiczne jest z jednej strony dziedziną wiedzy, z drugiej zaś konkretną działalnością praktyczną prowadzoną przez przedsiębiorstwa, której współczesnym kierunkiem rozwoju jest problematyka zmian strategicznych. Celem referatu jest przeprowadzenie dyskusji na temat stanu obecnego zmian strategicznych oraz identyfikacja i ocena skłonności przedsiębiorstw do wprowadzania zmian strategicznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży budowlanej. W referacie przedstawiono badania własne przeprowadzone metodą ankietową wśród przedsiębiorstw budowlanych zlokalizowanych na Dolnym Śląsku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.29

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: