Object structure
Title:

Działalność badawczo-rozwojowa determinantą innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Research and development activities as a determinant of innovativeness of industrial companies in Poland

Creator:

Poznańska, Krystyna

Subject and Keywords:

innowacje ; innowacyjność przedsiębiorstw ; działalność badawczo-rozwojowa ; innovations ; innovativeness ; research and development activity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 347-358

Abstrakt:

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie silnie wpływają na zachowania instytucji wszelkiego rodzaju, w szczególności na przedsiębiorstwa. Ich sukces rynkowy w dużym stopniu uzależniony jest od poziomu innowacyjności. Tymczasem innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest stosunkowo niska w porównaniu z przedsiębiorstwami Unii Europejskiej. Mimo że w ostatnim okresie wdrożono wiele programów wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw, wciąż aktualne jest wyzwanie wzrostu innowacyjności gospodarki polskiej i jej podstawowych podmiotów. Biorąc to pod uwagę, w artykule przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych, wskazano znaczenie działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu innowacyjności, a następnie omówiono wyniki badań dotyczących czynników determinujących innowacyjność w działalności badawczo-rozwojowej. Zarówno w grupie czynników hamujących, jak i sprzyjających działalności innowacyjnej szczególnie wysoko została oceniona współpraca przedsiębiorstw z podmiotami naukowymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.28

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: