Object structure
Title:

Technologia i organizacja w blockchainie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Technology and organization in blockchain

Creator:

Pietrewicz, Lesław

Subject and Keywords:

blockchain ; organizacja ; technologia ; teoria organizacji ; token ; organization ; technology ; organization theory

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 337-346

Abstrakt:

Technologie odgrywają kluczową rolę w procesach organizacyjnych i różnicowaniu struktur przedsiębiorstw. Celem opracowania jest identyfikacja i opis mechanizmów leżących u podstaw wykształcenia się i funkcjonowania nowej technologii blockchain i opartych na niej form organizacyjnych. Praca ma charakter studiów literaturowych i posługuje się postulowaną przez Davisa i Marquisa [2005] dla badań organizacyjnych metodyką teoretyzowania opartego na mechanizmach. Przeprowadzona analiza pokazała, jak rozwój technologii i struktur blockchaina (struktur społecznościowych) wykazuje wzajemne warunkowanie się i współtworzenie. Racją bytu tych struktur jest oparcie się na technologii blockchain, a ich rozwój jest siłą napędową dalszego postępu tej technologii. Uzyskane wyniki niosą z sobą ważne implikacje dla zarządzania strategicznego, wskazując, że z rozwojem technologii blockchain i powiązanych z nią struktur wiąże się kształtowanie się nowego podejścia do tworzenia strategii i zmiana jej natury

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.27

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: