Object structure
Title:

Problemy podczas wdrażania Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems during the implementation of the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) system in the enterprise

Creator:

Nycz-Wróbel, Jadwiga

Subject and Keywords:

System Ekozarządzania i Audytu ; EMAS ; system zarządzania środowiskowego ; bariery EMAS ; Eco-Management and Audit Scheme ; environmental management system ; EMAS drivers

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 292-303

Abstrakt:

Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, jakie problemy mogą pojawiać się podczas wdrażania systemu EMAS w przedsiębiorstwach implementujących system z uwzględnieniem najnowszych jego wymagań, wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1505 z 28 sierpnia 2017. W pierwszej części przedstawiono procedurę wdrażania systemu EMAS, co stanowi punkt wyjścia do zrozumienia problemów związanych z implementacją systemu. Następnie przedstawiono bariery związane z wdrażaniem systemu EMAS, najczęściej wskazywane przez organizacje z różnych krajów europejskich, wyłonione przez autorkę na podstawie analizy badań literaturowych. W dalszej części przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2015 r. wśród polskich przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie EMAS. Stwierdzono, że podczas implementacji systemu EMAS mogą pojawiać się problemy związane z przeprowadzeniem wstępnego przeglądu środowiskowego oraz identyfikacji przepisów prawnych i aspektów środowiskowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.23

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: