Object structure
Title:

Kryteria doboru metod implementacji strategii w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methods selection in the process of strategy implementation in an enterprise

Creator:

Noga, Gracjana

Subject and Keywords:

zarządzanie strategiczne ; implementacja strategii ; dobór metod ; strategic management ; strategy implementation ; methods selection

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 262-274

Abstrakt:

W artykule skoncentrowano się na problemie doboru metod implementacji strategii w przedsiębiorstwie. W celu sprawnej implementacji strategii w przedsiębiorstwie powinny być wykorzystywane te spośród metod, które w jak największym stopniu starają się wypełnić funkcje przyjęte w procesie implementacji strategii. Niemniej często na wybór metod wpływ ma szereg różnych uwarunkowań. Zaprezentowana w artykule koncepcja doboru metod implementacji strategii w przedsiębiorstwie opiera się na uwzględnieniu w procesie doboru metod kryteriów dotyczących warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz różnych uwarunkowań sytuacyjnych. W pierwszej części zaprezentowano zestawienie metod, które mogą być wykorzystywane do wdrażania strategii w przedsiębiorstwie. Następnie metody uporządkowano, biorąc pod uwagę obszar ich zastosowania. W ostatniej części zaprezentowano, biorąc pod uwagę różne kryteria dotyczące uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, możliwość zastosowania zaproponowanych metod

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.21

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: