Object structure
Title:

Alternatywy dla sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych, w warunkach parentyfikacji ról, na przykładzie rodzinnej firmy inwestycyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Alternatives for succession in the family business in the conditions of parentification of roles on the example of family investment company

Creator:

Miklaszewski, Lech

Subject and Keywords:

firma rodzinna ; odwrócony model rodzinności ; strategia ; sukcesja ; family business ; reverse model of family spirit ; strategy ; succesion

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 234-243

Abstrakt:

Autor artykułu wykorzystując studium przypadku rodzinnej firmy inwestycyjnej, podejmuje problematykę zamiany ról przywódczych w firmie rodzinnej, pomiędzy dziećmi i rodzicami, oraz konsekwencji takiej roszady w sferze strategii i sukcesji. W tym kontekście celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i analiza konsekwencji takiej zamiany ról. Prezentując studium przypadku, posłużono się wynikami obserwacji uczestniczącej oraz wynikami wywiadów przeprowadzonych wśród członków rodzin stanowiących zarząd przedsiębiorstwa oraz ich rodziców. Stwierdzono, że taki układ władzy kwestionuje typowy zamiar strategiczny założycieli tego typu przedsiębiorstw, tj. sukcesję. Wykluczając tradycyjnie pojmowaną sukcesję, w firmie rodzinnej pozostają do wykorzystania trzy opcje, które konstytuują jej strategię, tj. sukcesja zewnętrzna, sukcesja odwrócona oraz aprecjacja wartości firmy i jej sprzedaż. Każda z tych sytuacji wywiera przemożny wpływ na zachowania strategiczne i organizacyjne właścicieli firmy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.19

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: