Object structure
Title:

Siła praktyk personalnych w kreowaniu zaangażowania pracowników

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The strength of HRM practices in creating employee commitment

Creator:

Lewicka, Dagmara ; Glińska-Neweś, Aldona

Subject and Keywords:

zaangażowanie pracowników ; przywiązanie organizacyjne ; praktyki personalne ; employee involvement ; employee commitment ; HRM practices

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 204-215

Abstrakt:

Celem artykułu jest wykazanie wpływu wybranych praktyk personalnych na generowanie wyników przedsiębiorstwa za sprawą budowania odpowiednich postaw pracowników. Zmiennymi objaśnianymi są w tym przypadku postawy pracowników, takie jak: zaangażowanie w pracę, przywiązanie organizacyjne i zaangażowanie w profesję. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że zaangażowanie pracowników stanowi dźwignię behawioralną w uzyskiwaniu przez organizacje wysokiej wydajności, jakości i innowacyjności. Jednocześnie wciąż istnieje luka badawcza w zakresie identyfikacji uwarunkowań i czynników prowadzących do zwiększania zaangażowania i przywiązania organizacyjnego. Dotyczy to min znaczenia w tym procesie tzw. praktyk personalnych. Przeprowadzone w opracowaniu analizy na próbie 238 badanych wykazały wpływ poszczególnych praktyk na zaangażowanie pracowników, przy czym najbardziej istotne dla testowanych postaw okazały się możliwości rozwoju kariery a w dalszej kolejności dostęp do informacji o praktykach personalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.16

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: