Object structure
Title:

Strategia ekosystemu biznesu – relacje czy struktura?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Business ecosystem strategy – relations or structure?

Creator:

Juszczyk, Patrycja

Subject and Keywords:

strategia ; ekosystem biznesu ; podejście relacyjne ; struktura ; strategy ; business ecosystem ; relational approach ; structure

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 164-171

Abstrakt:

Charakterystyczna dla współczesnych przedsiębiorstw chęć współdziałania, złożoność relacji i warunków, w których przedsiębiorstwa funkcjonują, wymaga konceptualizowania i nowego zrozumienia strategii w powiązaniu z aktualnymi warunkami kontekstowymi, coraz częściej bowiem mamy do czynienia z integracją konkurencji i współpracy. Takie złożone relacje odpowiadają założeniom koncepcyjnym ekosystemów biznesu, które w ostatnich latach stanowią szczególny obszar eksploracji. Celem artykułu jest omówienie strategii ekosystemu w świetle podejścia relacyjnego, gdzie ekosystem traktowany jest jako wspólnota powiązanych podmiotów, definiowanych przez swoje miejsce w sieci oraz powiązania, a także z perspektywy analizy struktury ekosystemu, a więc gdy jest on traktowany jako konfiguracja aktywności mająca związek z propozycją wartości. Opracowanie ma charakter teoretyczno-koncepcyjny, a wykorzystaną metodą badawczą jest metoda krytycznego przeglądu literatury

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.12

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: