Object structure
Title:

Identyfikacja i kierunki zmian kultury organizacyjnej innowacyjnych przedsiębiorstw – analiza wybranych przypadków

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organizational culture of innovative firms: identification and directions of changes – case study analysis

Creator:

Dobrowolska, Emilia

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; współpraca biznes-nauka ; relacje międzyorganizacyjne ; innowacyjność ; corporate culture ; business-science cooperation ; interorganizational relationships ; innovativeness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 125-140

Abstrakt:

Celem artykułu jest zidentyfikowanie typu kultury organizacyjnej oraz przedstawienie kierunków jej zmiany na przykładzie czterech innowacyjnych przedsiębiorstw współpracujących z polskimi i zagranicznymi uczelniami. Zaproponowany model badawczy zakłada, że diagnoza kultury organizacyjnej stanowi podstawę do przedsięwzięć rozwojowych i poszukiwania pożądanych kierunków zmiany kultury organizacyjnej w dynamicznie zmieniającym się ekosystemie biznesowym. W badaniach posłużono się kwestionariuszem do oceny kultury organizacji (Organizational Culture Assessment Instrument) K.S. Camerona i R.E. Quinna, a także kwestionariuszem ankiety identyfikującym m.in. bariery i stymulatory budowania relacji międzyorganizacyjnych. Badania pozwoliły na identyfikację czterech profili kultur organizacyjnych innowacyjnych przedsiębiorstw: w trzech nie zidentyfikowano jednego dominującego typu kultury organizacyjnej, dominującą kulturę klanu zidentyfikowano w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność badawczo-rozwojową w obszarze transplantologii

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.09

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: