Object structure
Title:

Proces współkreowania wartości dla klienta ze względu na znaczenie wybranych grup interesariuszy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consumer value-co-creation process due to the importance of selected stakeholders

Creator:

Bartkowiak, Paweł

Subject and Keywords:

wartość dla klienta ; współkreowanie wartości dla klienta ; interesariusze ; value for the customer ; value-co-creation ; stakeholders

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 27-42

Abstrakt:

Celem opracowania jest ocena procesu współkreowania wartości dla klienta ze względu na znaczenie wybranych grup interesariuszy. W pierwszej części scharakteryzowano proces współkreowania wartości dla klienta, w drugiej zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 osób w zakresie roli wybranych grup interesariuszy w procesie współkreowania wartości dla klienta. Prezentacja wyników obejmuje charakterystykę procesu współkreowania wartości dla klienta w obszarach: 1) znaczenia procesu współkreowania wartości dla klienta, 2) intensywności inter- akcji przedsiębiorstwa z klientami, 3) przydatności zasobów klienta, 4) potencjalnego ryzyka (zagrożeń lub szans), 5) przydatności kanałów komunikacji z klientami oraz 6) determinant oferty przedsiębiorstwa w świetle znaczenia wybranych grup interesariuszy. Do oceny znaczenia interesariuszy wykorzystano test t dla grup niezależnych. Wyniki wskazują na częstość i obszary występowania różnic w badanym procesie ze względu na rolę interesariuszy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: