Object structure

Title:

Społeczne skutki korupcji politycznej

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Social consequences of political corruption

Creator:

Brol, Marcin

Subject and Keywords:

korupcja ; polityka ; ekonomia sektora publicznego ; corruption ; politics ; economics of public sector

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4), s. 163-175

Abstrakt:

W niniejszym opracowaniu przedstawiono niepublikowaną wcześniej własną koncepcję teoretyczną korupcji i jej odmiany – korupcji politycznej. W pracy podjęto próbę usystematyzowania wiedzy dotyczącej tego niepożądanego zjawiska. Autor stawia tezę, że korupcja trwale niszczy porządek i ład społeczny. W związku z tym konieczne jest zapewnienie przejrzystości sektora publicznego, którą można osiągnąć tylko w systemie demokratycznym, w którym obywatele mają prawo i obowiązek reagować w przypadku wykrycia zagrożeń dla funkcjonowania państwa. W krajach o rządach autorytarnych korupcja spowodować może niepokoje społeczne lub wręcz rewolucje, czego przykładem mogą być wydarzenia w Egipcie i Tunezji z początku 2011 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu