Object structure

Title:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec dostawców

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The principles of Corporate Social Responsibility towards suppliers

Creator:

Rojek-Nowosielska, Magdalena

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; dostawcy ; zasady Okrągłego Stołu z Caux ; corporate social responsibility ; CSR ; the Caux Round Table Principles for Business ; suppliers

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4), s. 113-122

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie założeń polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do dostawców. Prowadzona analiza, poza przybliżeniem wybranych ujęć definicyjnych SOP oraz odwołaniem się do zasad prowadzenia działalności gospodarczej przyjętych podczas obrad Okrągłego Stołu z Caux, nawiązuje do wyników badań empirycznych. Wynika z nich, że podstawowe założenia teoretyczne koncepcji SOP, w świetle opinii respondentów, są z powodzeniem realizowane w praktyce. Niestety, ocena założenia dotyczącego stosowania zasad SOP u dostawców i kontrahentów wypadła zdecydowanie negatywnie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu