Object structure

Title:

Organizacja pracy w świetle koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Organizacji

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Work organization in the light of Corporate Social Responsibility

Creator:

Jagoda, Agnieszka

Subject and Keywords:

organizacja pracy ; społeczna odpowiedzialność organizacji ; czas pracy ; warunki pracy ; work organisation ; corporate social responsibility ; working time ; work conditions ; work security ; CSR

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4), s. 106-112

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano sylwetkę pracownika jako jednego z adresatów koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Organizacji. Szczególną uwagę poświęcono aspektowi organizacji pracy człowieka w kontekście zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa. Rozpatrywano takie kwestie, jak: forma organizacji pracy, podział pracy, stopień obciążenia pracą, forma organizacji czasu pracy i kształtowanie warunków pracy. W świetle tych rozważań, uzupełnionych wynikami badań empirycznych, uznano, że poczucie bezpieczeństwa polskiego pracownika w środowisku pracy jest niskie, a na jego poprawę może wpłynąć implementacja koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu