Object structure

Title:

Wpływ rozwoju społeczno-gospodarczego na umiejętności pracowników (rozważania w związku z badaniami foresight nad kapitałem ludzkim w polskiej gospodarce opartej na wiedzy)

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The influence of social and economic development on workers’ skills (with respect to foresight research on human capital in Polish knowledge-based economy)

Creator:

Antczak, Zbigniew

Subject and Keywords:

kwalifikacje ; kompetencje ; umiejętności ; kapitał ludzki ; strategia ; scenariusz ; foresight ; gospodarka oparta na wiedzy ; qualifications ; competence ; skills ; human capital ; strategy ; scenario ; knowledge-based economy

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4), s. 58-90

Abstrakt:

Autor zdiagnozował zakresy umiejętności kapitału ludzkiego potrzebne w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce. Nadto, w ramach rozważań epistemologicznych, zidentyfikował zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć, tj. kwalifikacji, kompetencji, umiejętności, kapitału ludzkiego, strategii, scenariusza, foresight, a następnie usystematyzował relacje pomiędzy nimi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu