Object structure

Title:

Strategia flexicurity a powstanie kategorii prekariatu

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Flexicurity strategy and the emergence of precariat category

Creator:

Skóra, Maria

Subject and Keywords:

elastyczne formy zatrudnienia ; ryzyko ; bezpieczeństwo socjalne ; prekariat ; wykluczenie ; flexible employment ; risk ; social security ; precariat ; exdusion

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4), s. 44-57

Abstrakt:

W konsekwencji zmian stosunków produkcji, wynikających z postępu technicznego, globalizacji, finansjeryzacji, zmianie uległy także stosunki pracy. Daleko posunięta indywidualizacja pracy, zarówno w jej wymiarze czasowym, jak organizacji przestrzennej i prawnej, wymusza mobilność, samodzielność i elastyczność – niezbędne do wypracowania satysfakcjonujących sposobów utrzymania się. Strategia flexicurity – łączenia elastycznego zatrudnienia z wysokim poziomem bezpieczeństwa socjalnego – jest jedną z kluczowych rekomendacji dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Będąc jednak miękkim prawem, nie gwarantuje standardów jakości zatrudnienia. Stąd ryzyko pojawienia się nowej kategorii wykluczenia nie tylko ekonomicznego, ale także społecznego: prekariatu elastycznego zatrudnienia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu