Object structure

Title:

Solar cells conversion efficiency enhancement techniques

Group publication title:

Optica Applicata

Creator:

Prażmowska, Joanna ; Paszkiewicz, Regina ; Korbutowicz, Ryszard ; Wośko, Mateusz ; Tłaczała, Marek

Contributor:

Gaj, Miron. Redakcja

Subject and Keywords:

optyka ; quantum well solar cells ; graded solar cells ; Bragg reflectors ; conversion efficiency ; SimWindows

Description:

Optica Applicata, Vol. 37, 2007, nr 1-2, s. 93-99

Abstrakt:

In order to enhance the conversion efficiency of GaAs p-i-n solar cells GaAs/AlxGa1–xAs QW within intrinsic region or gradation of Al fraction of AlxGa1–xAs emitter and base region were applied. The influence of AlAs Bragg reflectors on the performance of MQWSC was studied theoretically by using SimWindows software.

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Source:

<sygn. PWr A3481II> ; click here to follow the link ; click here to follow the link

Language:

eng

Relation:

Optica Applicata ; Optica Applicata, Vol. 37, 2007 ; Optica Applicata, Vol. 37, 2007, nr1-2 ; Politechnika Wrocławska. Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska