Object structure
Title:

Rola rzemiosła w rozwoju społecznym Wrocławia w latach 1945-1989

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The role of craft in the social development of Wrocław in the years 1945-1989

Creator:

Konopska-Struś, Emilia

Subject and Keywords:

rzemiosło ; pozarolniczy sektor prywatny ; szkolnictwo zawodowe ; czyny społeczne ; craft ; private non-agricultural sector ; vocational education ; community actions

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 221-236

Abstrakt:

Działania rzemiosła na rzecz rozwoju społecznego Wrocławia po II wojnie światowej i w okresie PRL są ściśle powiązane z jego funkcjami gospodarczymi. Bezpośrednio po wojnie rzemieślnicy brali udział w odbudowie miasta ze zniszczeń wojennych. Ponadto, zaopatrując rynek w dobra i usługi, których nie mógł dostarczyć sektor państwowy, mieli wpływ na poprawę warunków bytowych ludności. Najistotniejszą działalnością rzemiosła na rzecz rozwoju społecznego Wrocławia była oświata i związana z nią działalność wychowawcza. W artykule przedstawiono również działalność społeczną i socjalną rzemiosła

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: