Object structure
Title:

Implikacje integracji międzynarodowej dla polskiej rodziny. Wybrane zagadnienia

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Implications of international integration for Polish family. Chosen aspects

Creator:

Szczepaniak, Joanna

Subject and Keywords:

polisemantyczność pojęcia rodziny ; deinstytucjonalizacja ; detradycjonalizacja ; zasada subsydiarności ; concept of the family ; de-institutionalization ; subsidiary principle

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 85-99

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszego opracowania są wybrane aspekty przemian rodziny, które identyfikowane są z procesem integracji międzynarodowej. Punktem wyjścia przedstawionych tu rozważań są kontrowersje wokół polisemantyczności pojęcia rodziny oraz uwarunkowania deinstytucjonalizacji tradycyjnej rodziny, składającej się z małżonków i dzieci, ukonstytuowanej jako podstawowa komórka społeczna. Dla zobrazowania wpływu międzynarodowej integracji na warunki funkcjonowania rodzin w Polsce przedstawione zostały podstawowe dylematy związane z implementacją zasady subsydiarności, stanowiącej podstawę organizacji polityki społecznej w państwach Unii Europejskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: