Object structure
Title:

Nierówność wobec śmierci w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Mortality inequality in the EU countries

Creator:

Kuropka, Ireneusz

Subject and Keywords:

długość życia ; zdrowie ; umieralność ; Unia Europejska ; expectancy of life ; health ; mortality ; European Union

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 68-84

Abstrakt:

Artykuł zawiera wyniki analizy zróżnicowania długości życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Jednym z zadań tej organizacji jest stała poprawa poziomu życia państw uboższych i standardów życia ich mieszkańców. Konsekwencją realizacji działań w tym zakresie powinno być m.in. zmniejszenie dystansu, jaki dzieli poszczególne kraje w zakresie umieralności. Poziom umieralności jest efektem stanu zdrowia. W artykule przedstawiono wyniki syntetycznej oceny stanu zdrowia mieszkańców UE. Wykorzystano w tym celu wskaźniki charakteryzujące dwie grupy czynników determinujących stan zdrowia: styl życia oraz funkcjonowanie służby zdrowia. Okazało się, że najgorszy jest stan zdrowia ludności w byłych krajach socjalistycznych, czyli tam, gdzie długość życia jest relatywnie krótka. I to właśnie zmiana stylu życia w tych krajach wydaje się najlepszym sposobem na poprawę sytuacji w tym zakresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: