Object structure
Title:

Narodziny i ewolucja procesu instytucjonalizacji wspólnej polityki wobec starzenia się ludności w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The birth and evolution of the process of institutionalization of the ageing policy in the European Union

Creator:

Jurek, Łukasz

Subject and Keywords:

polityka wobec starzenia się ludności ; zmiany demograficzne ; polityka Unii Europejskiej ; ageing policy ; demographic transition ; European Union policy

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 56-67

Abstrakt:

Artykuł prezentuje ewolucję procesu instytucjonalizacji europejskiej polityki wobec starzenia się ludności. Proces ten został podzielony na trzy etapy: 1) identyfikacja problemu demograficznego starzenia się oraz diagnoza jego konsekwencji, 2) konceptualizacja, 3) wdrażanie i rozwój działań. Na podstawie analizy dokumentów unijnych została przedstawiona koncepcja i paradygmaty tej polityki, jej metody i narzędzia działania, zakres przedmiotowy i podmiotowy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 209

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: