Object structure
Title:

Polityka społeczna Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim. Nowa „przestrzeń społeczna” dla Unii

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Social policy of the European Union in the Treaty of Lisbon. Deepening the social dimension of the European integration?

Creator:

Mering, Tomasz

Subject and Keywords:

strategia Europa 2020 ; europejska polityka społeczna ; społeczny wymiar integracji europejskiej ; Traktat Lizboński ; otwarta metoda koordynacji ; European social policy ; social dimension of European integration ; Treaty of Lisbon ; open method of coordination ; Strategy Europe 2020

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 22-40

Abstrakt:

Podstawowym celem artykułu jest analiza reform instytucjonalnych i strukturalnych Unii Europejskiej, jakie zostały wprowadzone traktatem z Lizbony, z punktu widzenia europejskiej polityki społecznej. W artykule wykazano, że zmiany wprowadzone traktatem z Lizbony mają charakter ewolucyjny i z pewnością nie stanowią reform fundamentalnych, których przeprowadzenia domagali się zwolennicy Europy socjalnej w trakcie prac nad traktatem, najpierw konstytucyjnym, a później reformującym UE. Wpływ strategii „Europa 2020” na rozwój społecznego wymiaru integracji europejskiej również jest ograniczony. Wprawdzie strategia wzmacnia proces koordynacji unijnej w zakresie polityki społecznej, jednak faktyczny wkład w rozwój Europy socjalnej będzie uzależniony od woli politycznej państw członkowskich UE.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: