Object structure
Title:

Brexit a polityka spójności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Brexit vs. cohesion policy

Creator:

Kotliński, Kamil

Subject and Keywords:

Brexit ; integracja ; dezintegracja ; Unia Europejska ; polityka spójności ; integration ; disintegration ; European Union ; cohesion policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 105-112

Abstrakt:

Celem badań jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla polityki spójności wynikających z opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Zastosowano metodę statyki porównawczej, pomijając inne czynniki wpływające na przyszłość polityki spójności. Wielka Brytania jest dużym płatnikiem netto do wspólnego budżetu UE – brytyjski wkład netto wynosi ok. 5-7% budżetu UE. Jednym z możliwych scenariuszy jest zmniejszenie budżetu UE, w tym wydatków na politykę spójności. Wielka Brytania jest dużym, zamożnym krajem, więc opuszczenie przez nią UE równoznaczne będzie z obniżeniem statystycznego średniego PKB na jednego mieszkańca Unii. Tym samym we wszystkich regionach należących do państw pozostających w UE wskaźniki PKB na mieszkańca wyrażone jako ułamek średniej unijnej będą wyższe. Dla niektórych regionów może to oznaczać, że przestaną być zaliczane do regionów słabiej rozwiniętych. W konsekwencji zmniejszy się ich dostęp do funduszy polityki spójności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.09

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: