Object structure
Title:

Polityka konkurencji jako czynnik efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE na przykładzie wertykalnych porozumień ograniczających konkurencję

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Competition policy as an indicator of effective functioning of the EU internal market on the example of vertical agreements restricting competition

Creator:

Majewska-Jurczyk, Barbara

Subject and Keywords:

rynek wewnętrzny ; polityka konkurencji ; porozumienie wertykalne ; dystrybucja selektywna ; blokowanie geograficzne ; internal market ; competition policy ; vertical agreements ; selective distribution ; geo-blocking

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 69-85

Abstrakt:

Jako cel prezentowanego artykułu autorzy postawili sobie przedstawienie i zanalizowanie problemu jaki dla spójności i integralności funkcjonowania rynku wewnętrznego stanowią wertykalne porozumienia przedsiębiorstw, które mogą nie tylko ograniczać konkurencję na rynku wewnętrznym, ale także handel między państwami członkowskimi i regionami poprzez utrudnianie swobodnego przepływu towarów i usług lub tworzenie sztucznych barier dostępu do rynków dla przedsiębiorców i konsumentów mających siedzibę lub zamieszkujących na terenie innego państwa członkowskiego. Na przykładzie konkretnych spraw antymonopolowych opisują jak integralność i jednolitość rynku wewnętrznego może być rozmywana i zakłócana monopolistycznymi praktykami wertykalnymi zakazującymi prowadzenia handlu równoległego, aktywnej lub pasywnej sprzedaży, pozwalającymi na stosowanie w sposób szkodliwy dla konkurencji klauzul najwyższego uprzywilejowania, oraz na blokowanie geograficzne i blokowanie filtrujące. Ponieważ praktyki te naruszają traktatowe reguły konkurencji rynku wewnętrznego, stąd autorzy omawiają także od strony normatywnej i faktycznej rolę unijnego prawa ochrony konkurencji oraz działalność unijnych organów antymonopolowych w stabilizacji i przywracaniu spójności oraz jednolitości rynku wewnętrznego naruszonej praktykami ograniczającymi konkurencję.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.06

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: