Object structure
Title:

Mikroprzedsiębiorstwa jako szczególna forma przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Microenterprises as the special form of entrepreneurship in the countries of the European Union

Creator:

Pangsy-Kania, Sylwia

Subject and Keywords:

mikroprzedsiębiorstwa ; zatrudnienie ; wartość dodana ; eksport ; import ; microenterprises ; small and medium-sized enterprises ; SME ; large enterprises ; European Union ; employment ; gross value added ; export

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 299-311

Abstrakt:

W artykule przeprowadzona została analiza dotycząca znaczenia mikroprzedsiębiorstw jako szczególnej formy przedsiębiorczości. W opracowaniu przeanalizowane zostały dane dla 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia liczby mikroprzedsiębiorstw, zatrudnienia oraz wartości dodanej. Szczególna uwaga została zwrócona na zmiany w zakresie tych trzech wskaźników po przyjęciu roku 2008 za bazowy. Szereg czasowy kończy się na 2018 roku. Przedstawiona została także dynamika w kontekście badań sektorowych. W artykule uwzględniono również problematykę udziału unijnych mikroprzedsiębiorstw w wartości eksportu i importu. Celem pracy jest wykazanie znaczenia mikroprzedsiębiorstw jako szczególnej formy przedsiębiorczości w UE. Podstawę pracy stanowi metoda ilościowa oparta na obliczeniach własnych udostępnionych przez Eurostat. Konieczne są dalsze badania w zakresie analizowanej problematyki uzupełnione o dane jakościowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.25

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: