Object structure
Title:

Kryzys migracyjny jako konsekwencja braku globalnego kierowania w gospodarce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Migration crisis as a consequence of a lack of global economic governance

Creator:

Nowicki, Michał

Subject and Keywords:

migracje ; global governance ; kryzys migracyjny ; crisis ; migration crisis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 288-298

Abstrakt:

Tematem niniejszego opracowania jest kryzys migracyjny, jaki dotknął Unię Europejską w 2015 roku. Na artykuł składa się część statystyczna pokazująca skalę zjawiska, wskazanie problemu dysproporcji rozwojowych i ich krótka charakterystyka oraz opis aktualnych deficytów w global governance, które są przyczyną kryzysu. Jego celem jest ukazanie problemu kryzysu migracyjnego w szerszej perspektywie. Autor, odwołując się do koncepcji globalnego kierowania (global governance), wskazuje zaniedbania na szczeblu globalnym jako główną i pierwotną przyczynę tego problemu. Korzystając z dorobku ekonomii rozwoju, studiów nad Afryką, a także bazując na informacjach statystycznych i raportach organizacji międzynarodowych, ukazano czynniki, które w opinii autora finalnie doprowadziły do wielu zjawisk określanych jako kryzys migracyjny. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa naukowego oraz metodę opisową.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.24

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: