Object structure
Title:

Strategie europejskich łańcuchów dostaw zmierzające do redukcji negatywnych konsekwencji realizacji brexitu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

European supply chains strategies aimed at the reduction of negative consequences for completion of Brexit

Creator:

Bentyn, Zbigniew

Subject and Keywords:

Brexit ; European supply chains ; international logistics ; europejskie łańcuchy dostaw ; logistyka międzynarodowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 33-42

Abstrakt:

Rozpoczęcie procesu brexitu oznacza konieczność dostosowania działających łańcuchów dostaw do przewidywanych zmian. Dzięki doświadczeniu logistyków można przewidywać potencjalne problemy związane z działalnością logistyczną przedsiębiorstw zarówno ze Zjednoczonego Królestwa, jak i z Unii Europejskiej. Celem opracowania jest przedstawienie działań w obrębie europejskich łańcuchów dostaw zmierzających do zapobiegania przewidywanym negatywnym konsekwencjom urzeczywistnienia brexitu. Sformułowanie odpowiednich działań zabezpieczających normalną działalność przedsiębiorstw wymaga analizy potencjalnych obszarów wrażliwości danych łańcuchów dostaw. Problemy dotyczące wzrostu kosztów logistycznych oraz wydłużenia czasu przekraczania przyszłej granicy związane są z utrudnieniami administracyjnymi. Celem wielu firm jest więc poszukiwanie lokalnych dostawców i wynikające z niego skracanie łańcuchów dostaw oraz redukcja ryzyka przekraczania granicy z Unią Europejską.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: