Object structure
Title:

Segmentacja uczestników spotkań konferencyjnych jako podmiotów rynku turystyki biznesowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Segmentation of conference meetings participants as players of the business tourism market

Creator:

Cieślikowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

marketing destynacji ; rynek turystyczny ; turystyka biznesowa ; segmentacja rynku ; destination marketing ; tourism market ; business tourism ; market segmentation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535; s. 26-35

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie kluczowych kryteriów efektywnej segmentacji uczestników konferencji. Przypuszcza się, że z punktu widzenia zarówno administracji miasta, jak i organizatorów wydarzeń kluczowe kryteria efektywnej segmentacji to, te które pozwolą na przygotowywanie interesującej oferty, elastyczne zarządzanie cenami, a także prowadzenie skutecznych kampanii promocyjnych i sprzedażowych w celu przyciągnięcia i obsługi określonych gości konferencyjnych. Do osiągnięcia celu oraz weryfikacji postawionej hipotezy zastosowano metody obserwacji czynnej i analizy opracowań literaturowych zagranicznych i krajowych, a także wyniki opracowań własnych. Autor dokonuje identyfikacji i opisu kryteriów segmentacji uczestników spotkań konferencyjnych z wykorzystaniem procedury a priori i post hoc. Do kluczowych kryteriów zaliczył: miejsce zamieszkania uczestnika, rodzaj instytucji, którą reprezentuje uczestnik, długość pobytu uczestnika, wykorzystany przez uczestnika środek transportu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: