Object structure
Title:

Dezinwestycje jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Disinvestment as a source of financing of enterprises activity

Creator:

Szydłowski, Konrad

Subject and Keywords:

dezinwestycja ; źródła finansowania ; struktura aktywów ; disinvestment ; sources of financing ; structure of assets

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 219-228

Abstrakt:

W artykule podjęto problematykę dezinwestycji w przedsiębiorstwach. Celem badawczym było określenie znaczenia dezinwestycji jako źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Badaniami objęto grupę spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach indeksu sektorowego – WIG-spożywczy. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na zróżnicowaną aktywność dezinwestycyjną analizowanych spółek. Przedmiotem dezinwestycji były przede wszystkim środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. W większości analizowanych spółek wpływy z tytułu dezinwestycji stanowiły stosunkowo niewielki udział w ogólnej strukturze aktywów oraz nakładach na inwestycje. Ponadto potwierdzono tezę, iż tego rodzaju źródło finansowania powinno mieć wyłącznie charakter uzupełniający w stosunku do pozostałych źródeł kapitału – własnych i obcych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.21

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: