Object structure
Title:

Skierowana behawioralna wartość bieżąca – zrewidowane podejście

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Oriented behavioural present value – revised approach

Creator:

Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna

Subject and Keywords:

behawioralna wartość bieżąca ; skierowana liczba rozmyta ; czynnik dyskontujący ; behavioural present value ; ordered fuzzy numbers ; discount factor

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 149-159

Abstrakt:

Behawioralna wartość bieżąca (BPV) jest rodzajem wartości bieżącej, która zależy od czynników behawioralnych. Punktem wyjścia do rozważań jest BPV zdefiniowana jako liczba rozmyta typu L-R. W artykule BPV została opisana za pomocą zrewidowanej definicji skierowanej liczby rozmytej. Informacje opisane przez BPV uzupełniono o subiektywną prognozę kierunku trendu ceny rynkowej. Prognoza została wprowadzona w modelu BPV jako orientacja liczby rozmytej. Domniemanie wzrostu ceny rynkowej zaznaczono za pomocą dodatniej orientacji liczby rozmytej. Domniemanie spadku ceny rynkowej zaznaczono za pomocą ujemnej orientacji liczby rozmytej. Na koniec pokazano, że przy założeniu, że wartość przyszła jest zmienną losową o rozkładzie normalnym, oczekiwany czynnik dyskontujący może zostać przedstawiony jako skierowana liczba rozmyta. Orientacja oczekiwanego czynnika dyskontującego jest zgodna z orientacją BPV, która go definiuje.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: