Object structure
Title:

Finansowe aspekty zarządzania procesami innowacyjnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial aspects of managing innovative processes in small and medium enterprises

Creator:

Kokot-Stępień, Patrycja

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; proces innowacyjny ; źródła finansowania ; innowacje ; small and medium enterprises ; innovative process ; sources of innovation financing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 132-140

Abstrakt:

Nieustanne zmiany otoczenia i rosnąca konkurencja na rynku zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłego rozwoju, którego istotnym czynnikiem, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, są innowacje. Niemniej węższy zakres działania, niewystarczające własne zasoby finansowe oraz problemy z pozyskaniem środków ze źródeł zewnętrznych przekładają się na poziom aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja procesów innowacyjnych wymaga bowiem znacznych nakładów kapitałowych, z reguły przewyższających możliwości finansowe przedsiębiorstw, a towarzyszące im wysokie ryzyko inwestycyjne utrudnia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, szczególnie dla podmiotów sektora MSP. Celem artykułu jest ocena działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2010-2016 ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania innowacji realizowanych przez podmioty sektora MSP w przyjętym okresie badawczym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.13

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: