Object structure
Title:

Czynniki kształtujące strukturę kapitału w świetle dotychczasowych badań empirycznych na polskim rynku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The capital structure determinants in the light of the empirical research on the Polish market

Creator:

Hajduk, Agnieszka

Subject and Keywords:

struktura kapitału ; determinanty struktury kapitału ; źródła finansowania ; capital structure ; determinants of capital structure ; sources of financing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 100-109

Abstrakt:

Zarządzanie strukturą kapitału podmiotu gospodarczego powinno być podporządkowane podstawowemu celowi funkcjonowania podmiotu gospodarczego na rynku, jakim jest maksymalizacja jego wartości dla akcjonariuszy. W praktyce nie jest to łatwe zadanie, gdyż jest dużo czynników mających wpływ na strukturę kapitału. Zmienne postulowane przez teorie struktury kapitału są przedmiotem licznych badań empirycznych, które mają wspierać decyzje menedżerskie w zakresie doboru źródeł finansowania. Celem niniejszego artykułu jest zebranie i usystematyzowanie badań empirycznych przeprowadzonych na polskim rynku w zakresie czynników kształtujących strukturę kapitału przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono syntetyczną klasyfikację kluczowych determinant struktury kapitału, omówiono metody analizy czynników struktury kapitału oraz dokonano przeglądu badań empirycznych w tym zakresie, przeprowadzonych na polskim rynku, uwzględniając rezultaty badań własnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: