Object structure
Title:

Wybrane behawioralne aspekty audytu wewnętrznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected behavioural aspects of internal audit

Creator:

Grzesiak, Lena

Subject and Keywords:

finanse behawioralne ; audyt wewnętrzny ; rachunkowość behawioralna ; audyt behawioralny ; interdyscyplinarność nauk ; behavioural finance ; internal audit ; behavioural accounting ; behavioural audit ; interdisciplinary science

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 83-90

Abstrakt:

W przypadku nauk ekonomicznych coraz częściej wykorzystuje się dorobek psychologii i socjologii do badania problemów w ich nowym kontekście, głównie uwzględniającym wpływ indywidualnych i grupowych zachowań poznawczych i emocjonalnych na racjonalność podejmowanych decyzji. To podejście biorą pod uwagę behawioralna: ekonomia, finanse oraz rachunkowość. W ramach rachunkowości behawioralnej Birnberg oraz Shields wyróżnili 1) kontrolę kierowniczą, 2) przetwarzanie informacji w rachunkowości finansowej, 3) projektowanie systemu informacyjnego rachunkowości, 4) socjologię organizacji oraz 5) audyt (zewnętrzny i wewnętrzny). Opracowanie przedstawia tło i główne wątki audytu wewnętrznego z uwzględnieniem czynników behawioralnych. Wykorzystane są do tego krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz wnioskowanie logiczne. Struktura artykułu jest podporządkowana jego celowi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: