Title:

Biotransformacje związków flawonoidowychw kulturach entomopatogennych grzybów strzępkowych

Title in english:

Biotransformations of flavonoid compounds in cultures ofentomopathogenic filamentous fungi

Creator:

Dymarska Monika

Contributor:

Kostrzewa-Susłow, Edyta. Promotor

Subject and Keywords:

biotransformacje ; flawonoidy ; glikozydy ; grzyby strzępkowe

Abstrakt:

Celem przeprowadzonych badań była ocena zdolności entomopatogennych grzybów strzępkowych z rodzaju Isaria do prowadzenia biotransformacji związków flawonoidowych. W monotematycznym cyklu publikacji przedstawiono biotransformacje szesnastu zróżnicowanych substratów. Na podstawie badań przesiewowych wybrano najefektywniej biotransformujący szczep: Isaria fumosorosea KCH J2.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu