Title:

Metodyka redukcji zmienności właściwości jakościowych wyrobów w procesach obróbki skrawaniem

Title in english:

Amethodology for reducing variation of products' quality characteristics in machining processes

Creator:

Olejnik, Monika

Contributor:

Koch, Tomasz. Promotor

Subject and Keywords:

metodyka ; obróbka skrawaniem ; redukcja zmienności ; zarządzanie jakością

Description:

Przedsiębiorstwa produkcyjne, w trosce o wysoką jakość wyrobów, podejmują wiele działań, mających na celu doskonalenie swoich procesów. Jednym z najważniejszych działań tego rodzaju są działania zmierzające do redukcji zmienności procesu. Działania te - w odniesieniu do procesów produkcyjnych - przeprowadzane są zazwyczaj z zastosowaniem jednego z dwóch głównych podejść: podejścia związanego z teorią technologii procesów - w którym podstawą działań jest posiadanie odpowiedniej wiedzy technologicznej, lub też podejścia wywodzącego się z obszaru Zarządzania Jakością - polegającego na zastosowaniu odpowiednich metod, technik i narzędzi doskonalenia procesów. W pracy przedstawiono opracowaną Metodykę produkcji zmienności procesów obróbki skrawaniem, która łączy oba powyższe podejścia i określa jednoznaczny sposób postępowania, wskazując kolejne kroki, jakie należy podjąć, a także odpowiednie metody, techniki i narzędzia doskonalenia, których wykorzystanie umożliwi redukcję zmienności procesów obróbki skrawaniem. W metodykę wbudowano odpowiednią wiedzę procesową, zawartą w opracowanym Zestawieniu potencjalnych przyczyn błędów obróbki skrawaniem (któremu nadano także formę systemu eksportowego) - zawierającym 266 zidentyfikowanych potencjalnych przypadków. Skuteczność opracowanej metodyki potwierdzono w warunkach rzeczywistego procesu produkcyjnego.

Publisher:

Politechnika Wrocławska

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Source:

<sygn. PWr 344523L/1> ; click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Własność autora