Object structure
Title:

Projekt zastosowania metody studium przypadku w nauczaniu budowania marki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The project of use of case study method in teaching of brand building

Creator:

Tarczydło, Beata

Subject and Keywords:

metoda studium przypadku ; projekt zastosowania studium przypadku ; budowanie marki ; studium przypadku ; case study method ; project of use of case study ; building brand ; case study

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525; s. 294-303

Abstrakt:

Celem opracowania było przybliżenie projektu zastosowania metody studium przypadku w nauczaniu budowania marki. Metodyka przeprowadzonych badań objęła: studia literaturowe; metaanalizę dostępnych zasobów informacyjnych oraz własny projekt badań jakościowych z wykorzystaniem metody studium przypadków do nauczania budowania marki. Wychodząc od istoty studium przypadku jako metody badań naukowych, omówiono procedurę jego przeprowadzania oraz przykłady wykorzystania opisywane w dostępnej literaturze. Zidentyfikowano lukę badawczą w postaci braku publikowanych badań nad zastosowaniem metody studium przypadku w nauczaniu budowania marki. Uzyskane rezultaty potwierdziły wysoką użyteczność metody studium przypadków w nauczaniu budowania marki. W opracowaniu sformułowano zalecenia dla teoretyków i praktyków zainteresowanych metodycznym wykorzystaniem analizowanej metody w nauczaniu budowania marki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.525.25

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: