Object structure

Title:

Wykorzystanie metod badań jakościowych w identyfikacji postaw młodych konsumentów wobec marek nostalgicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Use of qualitative research methods to identify young consumers’ attitudes towards nostalgic brands

Creator:

Grębosz-Krawczyk, Magdalena ; Siuda, Dagna

Subject and Keywords:

techniki projekcyjne ; postawy konsumentów ; nostalgia ; badania marketingowe ; badania porównawcze ; projective techniques ; consumer attitude ; marketing research ; comperative studies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525; s. 237-247

Abstrakt:

Celem artykułu jest omówienie możliwości wykorzystania metod jakościowych w procesie badania postaw młodych konsumentów wobec marek nostalgicznych. W artykule zaprezentowano wybrane metody marketingowych badań jakościowych oraz szczegółowo przedstawiono metody projekcyjne. Przedstawiono także przykładowe wyniki badań porównawczych dotyczących oceny postaw 200 młodych konsumentów z Polski i z Francji wobec marek nostalgicznych. Badania objęły 6 międzynarodowych marek o charakterze pokoleniowym i międzypokoleniowym. Badania prowadzone z wykorzystaniem metod projekcyjnych oraz zogniskowanego wywiadu grupowego dowodzą, iż młodzi konsumenci zarówno z Polski, jak i z Francji wykazują postawy nostalgiczne wobec marek znanych z dzieciństwa, niezależnie od ich kategorii, a wykorzystanie metod jakościowych pozwala na lepsze zrozumienie fenomenu nostalgii w zarządzaniu marką

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.525.20

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525 ; Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu