Object structure
Title:

Wykorzystanie metodyki tzw. lejka paradygmatu do analizy wiedzy na temat konsumpcji kolaboratywnej i jej uwarunkowań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Using paradigm funnel technique to analyze collaborative consumption knowledge and its conditions

Creator:

Małecka, Agnieszka ; Mitręga, Maciej

Subject and Keywords:

konsumpcja kolaboratywna ; systematyczny przegląd literatury ; metodyka lejka paradygmatu ; paradygmat ; collaborative consumption ; systematic literature review ; paradigm funnel ; paradigm

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525; s. 96-104

Abstrakt:

Badania marketingowe to nie tylko badania podejmowane na rzecz praktyki biznesowej, ale również służące rozwojowi nauki o marketingu. Nawiązując do tego drugiego aspektu badań marketingowych, w niniejszym artykule przedstawiona zostanie metodyka tzw. lejka paradygmatu, która pozwala dokonać systematycznego przeglądu literatury i wskazać stan rozwoju wiedzy w określonej problematyce badawczej. Jako egzemplifikacja posłuży problematyka konsumpcji kolaboratywnej i jej uwarunkowań. Jest to obiecujący i ważny społeczno- ekonomicznie kierunek badań we współczesnych naukach ekonomicznych, a w marketingu w szczególności. Przeprowadzona analiza wskazuje na to, że ten kierunek badań znajduje się jeszcze we wczesnym stadium rozwoju, co tworzy perspektywy dla kolejnych badań empirycznych i koncepcyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.525.08

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: