Object structure
Title:

Tworzenie wartości dla pacjenta i dla podmiotu medycznego w usługach ochrony zdrowia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Creating value for the patient and for the medical entity in healthcare services

Creator:

Putyło, Katarzyna

Subject and Keywords:

wartość dla klienta ; wartość dla przedsiębiorstwa ; usługa zdrowotna ; kreacja wartości ; zarządzanie relacjami z klientem ; customer value ; company value ; healtcare service ; value creation ; relationship management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530; s. 164-171

Abstrakt:

Współcześnie, silniej niż kiedykolwiek, wszelkie działania marketingowe podejmowane przez podmioty medyczne związane są przede wszystkim z tworzeniem wartości dla pacjenta, którego pozycja w ostatnich latach również bardzo wzrosła. Obecnie pacjent coraz częściej i w coraz większym stopniu angażuje się we współtworzenie wartości nie tylko dla siebie, ale również dla innych pacjentów oraz dla przedsiębiorstwa (przychodni, szpitala, sanatorium). Celem opracowania było ukazanie tych użyteczności, które mają na to istotny wpływ. W artykule wskazano, iż producent usługi medycznej (podmiot medyczny) tworzy wartość, a konsument (pacjent) w procesie konsumpcji staje się współtwórcą tej wartości, gdyż wchodzi w interaktywny kontakt z podmiotem. Zwrócono także uwagę na kwestię budowania więzi pomiędzy nimi, które oparte są na określonych czynnikach, jak doświadczenie, wiedza czy wymiana informacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.530.15

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie - sharing economy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: