Object structure
Title:

Zasady sprawiedliwej wymiany a marketing

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Principle of fair exchange vs. Marketing

Creator:

Jurczyk, Zbigniew

Subject and Keywords:

sprawiedliwa wymiana ; prawa konsumentów ; satysfakcja konsumenta ; marketing ; fair exchange ; consumer rights ; consumer satisfaction ; satysfakcja klienta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530; s. 147-163

Abstrakt:

Współczesne koncepcje marketingu wskazują, że skuteczny marketing powinien być obecnie zorientowany przede wszystkim na potrzeby klienta. Przyjmowanie perspektywy klienta to jednak również akceptowanie zasad i wartości, których przestrzegania w marketingu oczekują klienci. Taką najważniejszą zasadą w relacjach typu B2C jest zasada sprawiedliwej i uczciwej wymiany. Wynika ona z podstawowych praw konsumenta. Zasada ta jednak jest najczęściej naruszana wskutek świadomych i celowych działań marketingowych, które wprowadzają konsumentów w błąd, wskutek czego podejmują oni decyzje o zakupie towarów lub usług, których w innych okolicznościach by nie podjęli. Tak więc mimo że kolejne modele marketingu mówią coraz więcej o jego społecznych funkcjach i o marketingu opartym na wartościach, to kluczowa wartość dla konsumentów, którą stanowi zasada sprawiedliwej i uczciwej wymiany, jest wciąż w nim pomijana. Celem niniejszego opracowania było wskazanie potrzeby włączenia do teorii marketingu wartości należącej do zbioru praw konsumenta, którą jest przestrzeganie przez przedsiębiorców w relacjach z konsumentami zasady sprawiedliwej i uczciwej wymiany.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.530.14

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie - sharing economy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: