Object structure
Title:

Equity crowdfunding – doświadczenia polskie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Equity crowdfunding – Polish experience

Creator:

Motylska-Kuźma, Anna

Subject and Keywords:

crowdfunding ; źródła finansowania ; ekonomia współdzielenia ; financing sources ; share economy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530; s. 117-126

Abstrakt:

Celem artykułu była ocena wykorzystania crowdfundingu udziałowego jako alternatywnego źródła finansowania działalności przedsiębiorstw z punktu widzenia polskich doświadczeń. Autorka, oprócz samego modelu finansowania, analizuje również nowe, planowane do wdrożenia rozwiązania prawne, które mogą w znaczny sposób ułatwić zastosowanie tej formy zdobywania kapitału. Poza tym zmiana poziomu pozyskiwania środków bez wymogów opracowywania prospektu emisyjnego do 1 mln EUR, wymuszona przez Unię Europejską, może zdecydowanie zwiększyć zainteresowanie crowdfundingiem udziałowym, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i inwestorów. Mimo że udziałowe finansowanie społecznościowe jest coraz bardziej popularne, szczególnie wśród przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz start-upów, niewiele wiadomo na temat rzeczywistych doświadczeń związanych z tym rodzajem źródła finansowania. Poza tym stosowane w tym celu rozwiązania prawne w wielu krajach pozostają wciąż niejasne. Warto zatem stawiać pytania o stosowane praktyki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.530.11

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie - sharing economy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: