Object structure
Title:

Podatkowe aspekty ekonomii współdzielenia w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax aspects of sharing economy in Poland

Creator:

Kochel, Agnieszka

Subject and Keywords:

ekonomia współdzielenia ; podatek dochodowy ; podatek VAT ; platformy internetowe ; sharing economy ; income tax ; value added tax ; digital platforms

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530; s. 86-95

Abstrakt:

Gospodarka współdzielenia (sharing economy) stanowi obszar słabo rozpoznany w kontekście opodatkowania mimo dynamicznego rozwoju tego zjawiska. Kompleksowość i zróżnicowanie typów działalności kwalifikowanych jako usługi współdzielenia przekładają się na zakres regulacji podatkowych dotyczących tego typu transakcji. Celem artykułu było wskazanie i charakterystyka problemów związanych z opodatkowaniem usług typu sharing economy na bazie literatury przedmiotu oraz przepisów prawa podatkowego. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych zjawisko ekonomii współdzielenia nie wymaga opracowania zupełnie nowych regulacji podatkowych. Problemem pozostaje praktyczne zastosowanie przepisów podatkowych, które w sposób niejednoznaczny rozgraniczają niezarobkowe usługi współdzielenia i działania nakierowane na osiąganie zysku. Przepisy podatkowe powinny być więc systematycznie dostosowywane do wymagań rozwijającej się gospodarki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.530.08

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie - sharing economy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: