Object structure
Title:

Sharing economy a podatki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sharing economy vs. taxes

Creator:

Mirecka, Elżbieta

Subject and Keywords:

ekonomia współdzielenia ; podatki ; unikanie opodatkowania ; oazy podatkowe ; Unia Europejska ; sharing economy ; taxes ; tax evasion ; tax havens ; European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530; s. 77-85

Abstrakt:

Nowy model gospodarczy, jakim jest ekonomia dzielenia, wykorzystuje nowoczesne technologie i stał się nieodzownym elementem współczesnej gospodarki. Uczestnicy tego modelu biznesowego zainteresowani są wykorzystywaniem zasobów bez przeniesienia własności. Koncepcja ta wywołuje, oprócz pozytywnych, także negatywne zjawiska, które mogą zachodzić na rynku pracy, wywoływać nieuczciwą konkurencję i prowadzić do unikania płacenia podatków. Unia Europejska nie jest dostatecznie przygotowana do akceptacji tego typu gospodarowania, szczególnie w zakresie finansów i podatków. Uwidaczniają się zjawiska negatywne, takie jak łamanie zasad moralnych nowej konstrukcji biznesu, a także nieuczciwe dzielenie się zyskiem poprzez wykorzystywanie migracji kapitałów do oaz podatkowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.530.07

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie - sharing economy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: