Object structure
Title:

Sieciowanie branżowe podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie „Panato Bag”

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Industry networking of social economy entities on the example of Panato Bag

Creator:

Błażejowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

sieciowanie ; podmioty ekonomii społecznej ; spółdzielnia socjalna ; konsorcjum spółdzielcze ; networking ; social economy ; entities ; social cooperative ; cooperative consortium

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530; s. 67-76

Abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie funkcjonowania formalnych i nieformalnych zasad współpracy w postaci sieciowania branżowego podmiotów ekonomii społecznej. Formalne polegają na zakładaniu konsorcjum spółdzielczego, którego zasady tworzenia zostały opisane na podstawie szczegółowej regulacji prawnej znowelizowanej ustawy o spółdzielniach socjalnych. W artykule wskazano również różnice między siecią a klastrem. Nieformalne sieci współpracy powstają na podstawie umowy zawartej między podmiotami, w wyniku inicjatywy oddolnej. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest ogólnopolska sieć przedsiębiorstw społecznych funkcjonująca w branży szwalniczej o nazwie „Panato Bag”, której działalność została opisana na podstawie danych z KRS oraz przeprowadzonego wywiadu. Powstała ona dzięki inicjatywie i zaangażowaniu spółdzielni socjalnej „Panato”. Jest to organizacja, która osiągnęła sukces dzięki skutecznemu zarządzaniu, wielowymiarowej promocji i holistycznemu podejściu do działania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.530.06

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie - sharing economy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: