Object structure
Title:

Sharing economy a ekonomia społeczna i ekonomia behawioralna

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sharing economy vs. social economy and behavioral economy

Creator:

Stępnicka, Nina

Subject and Keywords:

ekonomia behawioralna ; ekonomia społeczna ; sharing economy ; wzajemność ; ograniczona racjonalność ; behawioralna teoria cyklu życia ; teoria perspektywy ; behavioral economy ; social economy ; reciprocity ; limited rationality of economic choice ; the behavioral theory of the life cycle ; the theory of perspective

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530; s. 46-54

Abstrakt:

Celem pracy było wykazanie, że sharing economy to nurt nawiązujący do ekonomii społecznej i ekonomii behawioralnej. Metody badawcze wykorzystane w pracy to: analiza krytyczna literatury, metoda historyczna oraz metoda porównawcza. W oparciu o przedstawioną analizę autorka stwierdza, że sharing economy to nurt (kierunek, model itd. ) w gospodarce funkcjonującej na zasadach komercyjnych, związany ze współdzieleniem własności przedmiotu. Z ekonomią społeczną łączą go zasady działania mechanizmu rynkowego, dystrybucji (tj. zasada przyjmowania i przekazywania zleceń) i wzajemności. W przypadku ekonomii behawioralnej teoriami, które można odnieść do sharing economy, są: model ograniczonej racjonalności wyboru ekonomicznego (bounded rationality) H.A. Simona (1955 r.), behawioralna teoria cyklu życia H. Shefrina i R. Thalera (1988 r.) i koncepcja licznych skrzywień poznawczych cechujących procesy myślenia (tzw. teoria perspektywy lub efekt odbicia) A. Tversky’ego i D. Kahnemana (1979 r.).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

czasopismo

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.530.04

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie - sharing economy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: