Object structure
Title:

Konsumpcja kolaboratywna w dobie globalizacji konsumpcji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Collaborative consumption in the era of globalization of consumption

Creator:

Włodarczyk, Katarzyna

Subject and Keywords:

konsumpcja ; konsument ; konsumpcja kolaboratywna ; trendy ; globalizacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530; s. 26-36

Abstrakt:

Przemiany o charakterze globalnym, a także towarzyszące im konsekwencje polityczne, ekonomiczne, kulturowe oraz społeczne nieustannie powodują, że zmienia się otoczenie gospodarstw domowych, co w rezultacie prowadzi do powstawania trwałych lub incydentalnych reakcji konsumentów. Różnice w poziomie akceptacji globalnych trendów w poszczególnych społeczeństwach mogą być wynikiem tradycji, norm i wartości społecznych, świadomości konsumenckiej, postrzegania zjawisk ekonomiczno-społecznych, a zarazem stopnia rozwoju gospodarczego kraju lub regionu oraz jego kultury. Ponadto w życiu współczesnych społeczeństw występują ułatwione kontakty między nimi dzięki narzędziom multimedialnym (w tym głównie dzięki Internetowi), co, z jednej strony, prowadzi do przenikania się kultur, z drugiej zaś kształtuje bardzo podobne wzorce i zachowania konsumpcyjne na całym świecie. Przykładem są zachowania z zakresu wspólnego konsumowania, określane mianem konsumpcji kolaboratywnej. Celem artykułu jest ustalenie, na ile trend konsumpcji kolaboratywnej umacnia się w zachowaniach globalnych konsumentów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.530.02

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie - sharing economy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: