Object structure
Title:

Sharing economy vs. access economy – wybrane aspekty terminologiczne i metodologiczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sharing economy vs. access economy − chosen terminological and methodological aspects

Creator:

Stępnicka, Nina ; Wiączek, Paulina

Subject and Keywords:

gospodarka dzielenia się ; gospodarka dostępu ; gospodarka oparta na zasadach komercyjnych ; gospodarka oddolna ; model biznesu ; sharing economy ; access economy ; economy based on a commercial basis ; grassroots economy ; business model ; ekonomia współdzielenia ; gospodarka współdzielenia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530; s. 13-25

Abstrakt:

Celem pracy była próba rozwiązania problemów terminologicznych i metodologicznych towarzyszących gospodarce opartej na dostępie i dzieleniu się w świetle rozważań różnych autorów. Problem ten jest istotny z punktu widzenia panującego obecnie chaosu pojęciowego, braku „dyscypliny terminologicznej” w tym zakresie, jak również braku potwierdzonej empirycznie teorii, która opisywałaby modele gospodarki dostępu i dzielenia się. W pracy zaprezentowano odmienne podejścia związane z terminologią dotyczącą gospodarki dostępu i gospodarki dzielenia się, powołując się na stanowiska R. Botsman i R. Rogersa, L. Lessiga, A. Kisila oraz G.M. Eckhardt i F. Bardhi. Istota tego zagadnienia wydaje się współcześnie bardzo ważna, albowiem modele aktywności gospodarki dostępu i gospodarki dzielenia się zyskują coraz większą popularność, trudności zaś we właściwym określeniu, czym w rzeczywistości te gospodarki są i jakie formy działalności obejmują, rodzą różne konsekwencje w zakresie m.in. polityki podatkowej czy tworzenia struktur gospodarki podziemnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.530.01

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie - sharing economy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: