Object structure
Title:

Nadmierna pewność siebie jako potencjalna bariera współpracy pomiędzy regulatorem rynku telekomunikacyjnego a operatorami telekomunikacyjnymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Overconfidence as a potential barrier of cooperation between the regulator of the telecommunications market and telecommunications operators

Creator:

Szkudlarek, Piotr

Subject and Keywords:

regulacja ; telekomunikacja ; nadmierna pewność siebie ; regulation ; telecommunications ; overconfidence

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 345-356

Abstrakt:

Celem badań była identyfikacja oraz porównanie występowania efektu nadmiernej pewności siebie wśród przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz wśród wiodących operatorów telekomunikacyjnych działających w Polsce. W części teoretycznej artykułu przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące regulacji jako przykładu instytucji formalnej oraz zagadnienia dotyczące efektu nadmiernej pewności siebie. Następnie przedstawiono metodykę badań własnych, po których przeprowadzono analizę ich wyników. Wykorzystano wskaźniki struktury oraz test dla dwóch wskaźników struktury. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić występowanie efektu nadmiernej pewności siebie wśród podmiotów rynku telekomunikacyjnego objętych badaniem. Nie stwierdzono przy tym istotnych statystycznie różnic częstotliwości występowania tego efektu. Zatem nadmierna pewność siebie może stanowić potencjalną barierę prowadzenia polityki regulacyjnej, a tym samym wpływać na jej efektywność

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.30

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: