Object structure
Title:

Czas wolny i jego wykorzystanie a źródła dochodów – wybrane wyniki badań zasobu czasu wolnego studentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Free time and its use in relation to sources of income ‒ selected results of resource of free time of students

Creator:

Miłaszewicz, Danuta ; Węgrzyn, Grażyna

Subject and Keywords:

czas wolny ; free time ; formy spędzania czasu wolnego ; studenci ; badania własne ; forms of leisure time use ; students ; own research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 205-214

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest gospodarowanie czasem wolnym studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Celem artykułu jest analiza struktury czasu wolnego i sposobu jego wykorzystania przez badanych studentów oraz pokazanie różnorodności spędzania wolnego czasu w zależności od ich statusu zawodowego. Podstawową metodą pozyskania materiału badawczego była ankieta diagnostyczna, w której wykorzystano własny kwestionariusz autorski. Badanie przeprowadzono w marcu 2018 roku na próbie 267 studentów z dwóch ośrodków akademickich w Polsce. Studenci okazali się bardzo zróżnicowaną grupą społeczną pod względem wybieranych aktywności w czasie wolnym. Wykazano także wyraźne różnice w sposobie spędzania czasu wolnego związane ze źródłem ich utrzymania, przy czym czas wolny studentów pracujących zawodowo na własne utrzymanie nie jest przez nich spędzany głównie w postaci aktywności wymagających znaczniejszych wydatków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.18

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: