Object structure
Title:

System demokratyczny w relacji do ekonomii i zarządzania gospodarką

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Democratic system in relation to economics and economic governance

Creator:

Makowski, Łukasz

Subject and Keywords:

demokracja bezpośrednia ; demokracja pośrednia ; społeczeństwo obywatelskie ; teoria demokracji ; zarządzanie gospodarką ; polityka ekonomiczna ; direct democracy ; representative democracy ; civil society ; theory of democracy ; economic governance ; economic policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 170-184

Abstrakt:

Celem opracowania jest wskazanie na konieczność teoretycznego ujęcia demokracji, zawierającej dwa poziomy wyrażania wolności człowieka – poziom jednostkowy i wspólnotowy. Teoria demokracji ma istotne znaczenie dla kształtowania relacji społeczno- -ekonomicznych. Obecnie relacje ekonomiczne są dominujące w określaniu kształtu demokracji. Za ich siłą stoją założenia gospodarki neoliberalnej. W kontekście takiego podejścia obserwowane są urynkowione aspekty stosowanej demokracji, wywołujące głębokie zniekształcenia w praktycznych procedurach demokracji. Tematyka została opracowana w trzech punktach prezentujących kolejno: krytykę demokracji posadowionej w systemie gospodarki neoliberalnej, problematykę społeczeństwa obywatelskiego (SO) i kierunki doskonalenia demokracji zapewniającej funkcjonowanie tego społeczeństwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.15

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: